Algemene voorwaarden

De Memorial Walter Wauters is een initiatief van De Bende van WAW, en wordt georganiseerd door de vzw Pajo Prom met maatschappelijke zetel in de Muylebeekstraat 110 in 1570 Galmaarden.

Met al je vragen kan je terecht op e-mail: memorialwalterwauters@gmail.com

De deelnemer verklaart op het moment van de inschrijving 18 jaar te zijn, of de toestemming te hebben van zijn wettelijke voogd om zich in te schrijven voor het evenement.

De inschrijving is slechts geldig als het inschrijvingsformulier volledig en waarheidsgetrouw is ingevuld, het inschrijvingsgeld is betaald en de algemene voorwaarden worden aanvaard.

Bij niet-deelname, ongeacht de reden, kan geen aanspraak worden gemaakt op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een persoon ouder dan 18 jaar.

De deelnemers dienen de instructies van de organisatie, medische teams en politie na te leven. Ze worden geacht te waken over hun eigen veiligheid en die van de andere deelnemers en respect te betonen voor het milieu.

Deelnemers zijn verplicht een fietshelm te dragen, anders vervalt de ongevallenverzekering.

Share on Social media: